IDRETT | BEDRIFT | HELSE OG OMSORG | KULTURNÆRING | OM 2345 | KONTAKT LOGG INN 

Kunderegister
Kommunikasjon
Organisering
Spesialtilpasninger
Hjem
Hovedsiden

Kundekommunikasjon

Hvordan kan dere best formidle kontakt og oppnå dialog med kundene?

Send tilbud eller annen informasjon til 2345. Systemet er ”intelligent” og kjenner den enkeltes identitet.

Meldinger kan sendes ut individuelt og gruppevis.

Kunder kan svare, bestille produkter eller gi annen informasjon  ved å svare tilbake med SMS til 2345. Tilsvaret  går tilbake til bedriftsdatabasen og/ eller administrators mobiltelefon.


2345 gir mulighet for dialog og mersalg – ikke bare budskap en vei

 Audience Media Technology AS, Postboks 37, 2301 Hamar: Besøksadresse: Grønnegt. 1, Hamar, Norway Send INFO til 2345 Org. nr: 989370049