IDRETT | BEDRIFT | HELSE OG OMSORG | KULTURNÆRING | OM 2345 | KONTAKT LOGG INN 

Kunderegister
Kommunikasjon
Organisering
Spesialtilpasninger
Hjem
Hovedsiden


Organisasjonsdrift

Har bedriften effektive metoder for å organisere  arbeids- og prosjektsoppgaver?

Administrasjonen setter opp alle arbeidsoppgaver  i forbindelse med  organisering av prosjekter eller annen informasjon som er viktig å få ut.

Arbeidsoppgaver eller annen informasjon sendes ut via 2345 til dem som skal ha informasjon.

Automatisk purring fra systemet om mottaker ikke svarer. Påminnelse om arbeidsoppgaver er automatisert.

2345 gir mulighet effektiv oppfølging og legger til rette før økt effektivitet

 Audience Media Technology AS, Postboks 37, 2301 Hamar: Besøksadresse: Grønnegt. 1, Hamar, Norway Send INFO til 2345 Org. nr: 989370049