IDRETT | BEDRIFT | HELSE OG OMSORG | KULTURNÆRING | OM 2345 | KONTAKT LOGG INN 

Kunderegister
Kommunikasjon
Organisering
Spesialtilpasninger
Hjem
Hovedsiden

Kundekommunikasjon

Hvordan kan dere best formidle kontakt og oppnå dialog med kundene/pasientene?

Send tilbud eller annen informasjon til 2345. Systemet er ”intelligent” og kjenner den enkeltes identitet.

Meldinger kan sendes ut individuelt og gruppevis.

Kunder/pasienter kan svare, bestille produkter eller gi annen informasjon ved å svare tilbake med SMS til 2345. Svaret går tilbake til bedriftsdatabasen og/eller administrators mobiltelefon.


2345 gir mulighet for dialog og mersalg – ikke bare budskap en vei

 Audience Media Technology AS, Postboks 37, 2301 Hamar: Besøksadresse: Grønnegt. 1, Hamar, Norway Send INFO til 2345 Org. nr: 989370049