IDRETT | BEDRIFT | HELSE OG OMSORG | KULTURNÆRING | OM 2345 | KONTAKT LOGG INN 

Kunderegister
Kommunikasjon
Organisering
Spesialtilpasninger
Hjem
Hovedsiden


Organisasjonsdrift

Har organisasjonen effektive metoder for å påse at viktige oppgaver blir utført?

Administrasjonen setter opp viktige arbeidsoppgaver som må utføres, og sender ut en SMS til dem som sklal ha informasjon.

Arbeidsoppgaver eller annen informasjon sendes ut via 2345 til dem som skal ha informasjon.

Automatisk purring fra systemet om mottaker ikke svarer.

Påminnelse om arbeidsoppgaver er automatisert.

2345 gir mulighet effektiv oppfølging og legger til rette før økt effektivitet

 Audience Media Technology AS, Postboks 37, 2301 Hamar: Besøksadresse: Grønnegt. 1, Hamar, Norway Send INFO til 2345 Org. nr: 989370049