IDRETT | BEDRIFT | HELSE OG OMSORG | KULTURNÆRING | OM 2345 | KONTAKT LOGG INN 

Enklere drift
Medlemskartotek
Kommunikasjon
Dugnad
Kontingentbetaling
Turnering
Tjen penger
Spesialtilpasninger
Hjem
Hovedsiden


Medlemskommunikasjon

Hvordan kan dere best formidle kontakt og oppnå dialog med medlemmene?

Send tilbud eller annen informasjon til 2345. Systemet er ”intelligent” og kjenner den enkeltes identitet. Meldinger kan sendes ut individuelt og gruppevis. Medlemmene kan svare, bestille produkter eller gi annen informasjon ved å svare tilbake med SMS til 2345. Svaret går tilbake til bedriftsdatabasen og/eller administrators mobiltelefon.

2345 gir mulighet for dialog og mersalg – ikke bare budskap en vei

 Audience Media Technology AS, Postboks 37, 2301 Hamar: Besøksadresse: Grønnegt. 1, Hamar, Norway Send INFO til 2345 Org. nr: 989370049