IDRETT | BEDRIFT | HELSE OG OMSORG | KULTURNÆRING | OM 2345 | KONTAKT LOGG INN 

Enklere drift
Medlemskartotek
Kommunikasjon
Dugnad
Kontingentbetaling
Turnering
Tjen penger
Spesialtilpasninger
Hjem
Hovedsiden

Medlemskartotek

Hvem er dine medlemmer og hvordan kommunisere med dem?  Hvordan vet vi at beskjeder er mottatt, forstått og akseptert?

2345 hjelper deg med å holde på informasjonsflyten i din organisasjon. Med vårt enkle telefonnummer, 2345, kan hele informasjonsflyten systematiseres. Systemet kjenner den enkeltes identitet og kan sende og motta beskjeder gruppevis eller enkeltvis. Ved ønske om tilbakemelding kan dette settes i system ved automatiske purringer frem til tilsvar er gitt.   

2345 har løsningen for enkel og effektiv kommuniasjon

 

 


Audience Media Technology AS, Postboks 37, 2301 Hamar: Besøksadresse: Grønnegt. 1, Hamar, Norway Send INFO til 2345 Org. nr: 989370049