IDRETT | BEDRIFT | HELSE OG OMSORG | KULTURNÆRING | OM 2345 | KONTAKT LOGG INN 

Enklere drift
Medlemskartotek
Kommunikasjon
Dugnad
Kontingentbetaling
Turnering
Tjen penger
Spesialtilpasninger
Hjem
Hovedsiden

Turnering

Hvordan få til en en god turnering?

2345 har et enkelt verktøy for å planlegge turneringer, banefordelinger og dommerfordelinger. Systemet har effektive funksjoner for påmelding av
lag og deltagere, resultatinnhenting, rapporter og diplomutskrifter.

2345 ditt naturlige valg!

 

 

 

 

 

 

 Audience Media Technology AS, Postboks 37, 2301 Hamar: Besøksadresse: Grønnegt. 1, Hamar, Norway Send INFO til 2345 Org. nr: 989370049