IDRETT | BEDRIFT | HELSE OG OMSORG | KULTURNÆRING | OM 2345 | KONTAKT LOGG INN 

Kunderegister
Markedsføring
Billett
Merinntekter
Program på SMS
Spesialtilpasninger
Sponsor
Hjem
Hovedside

Markedsføring

Målrettet markedsføring via sms

Send tilbud eller annen informasjon fra 2345. Meldinger kan sendes ut individuelt og gruppevis. Kunder/publikum kan svare, bestille billetter/produkter eller gi annen informasjon ved å svare tilbake med SMS til 2345. Svaret går tilbake til bedriftsdatabasen og/eller administrators mobiltelefon.
Systemet kan legge til rette for å sende ut ”teaser” på musikalske stykker (Avhenging av digitale rettigheter)

2345 gir mulighet for dialog og mersalg – ikke bare budskap en vei


Audience Media Technology AS, Postboks 37, 2301 Hamar: Besøksadresse: Grønnegt. 1, Hamar, Norway Send INFO til 2345 Org. nr: 989370049