IDRETT | BEDRIFT | HELSE OG OMSORG | KULTURNÆRING | OM 2345 | KONTAKT LOGG INN 

Kunderegister
Markedsføring
Billett
Merinntekter
Program på SMS
Spesialtilpasninger
Sponsor
Hjem
Hovedside

Program på SMS

Få konsertprogrammet på din mobiltelefon

La ditt publikum få mulighet til å laste ned konsertprogrammet på din mobil i stedet for distribusjon på papir. Systemet kan legge til rette for å sende ut ”teaser” på musikalske stykker (Avhenging av digitale rettigheter)

Pris per nedlastning av kampprogrammet defineres av klubben selv og er en enkel måte å skaffe klubben merinntekter på.

2345 din leveandør av fremtidsrettede tjenester


Audience Media Technology AS, Postboks 37, 2301 Hamar: Besøksadresse: Grønnegt. 1, Hamar, Norway Send INFO til 2345 Org. nr: 989370049