IDRETT | BEDRIFT | HELSE OG OMSORG | KULTURNÆRING | OM 2345 | KONTAKT LOGG INN 

Kunderegister
Markedsføring
Billett
Merinntekter
Program på SMS
Spesialtilpasninger
Sponsor
Hjem
Hovedside

Spesialtilpasninger

2345 har mulighet for å tilrettelegge løsninger som er tilpasset din organisasjon.

Vi gjør vårt beste for å tilpasse og sy sammen våre funksjoner etter de krav og behov som nettopp din organsiasjon krever.

Eksempel: Videresalg av ubenyttede faste plasser for både å oppnå fulle saler, plasser for de som ønsker det på ”utsolgte” arrangement og penger tilbake for de som ikke har anledning til å stille. En del kan også gå tilbake til arrangør gjennom andel av videresalget. Innehaver av plassen får muligheten til å gi beskjed om at denne er ledig for et gitt arrangement, og kunden kan gjennom 2345 legge til rette for at billettene kan selges til andre mot en del av billettprisen tilfaller innehaver.

2345 din leverandør av effektive kommunikasjonsløsninger

 Audience Media Technology AS, Postboks 37, 2301 Hamar: Besøksadresse: Grønnegt. 1, Hamar, Norway Send INFO til 2345 Org. nr: 989370049