IDRETT | BEDRIFT | HELSE OG OMSORG | KULTURNÆRING | OM 2345 | KONTAKT LOGG INN 

Kunderegister
Markedsføring
Billett
Merinntekter
Program på SMS
Spesialtilpasninger
Sponsor
Hjem
Hovedside

Sponsor

Gi dine sponsorer mulighet til å profilere seg gjennom 2345

Kundene kan for eksempel legge til rette for reklame i program på SMS , videresalg av profileringsartikler eller andre produkter til medlemmer osv.


Audience Media Technology AS, Postboks 37, 2301 Hamar: Besøksadresse: Grønnegt. 1, Hamar, Norway Send INFO til 2345 Org. nr: 989370049