IDRETT | BEDRIFT | HELSE OG OMSORG | KULTURNÆRING | OM 2345 | KONTAKT LOGG INN 

Forretningsidè
Våre verdier
Hovedside

Om 2345

2345 er utviklet av gründer Jan Thore Bjørnemyr. Han har bred erfaring fra Ericson, IBM, og som selvstendig konsulent. JTB har tidligere erfaring fra programmering, systemering, og system arkitektur til datamodellering, utviklingsmedodikk samt prosjektledelse og undervisning. Han har i en årrekke vært brukt som sensor ved Master of Science, datamodellering, databasesystemer og tilstøtende områder.

Selskapet har hovedkontor på Hamar og har en lokal eierstruktur og lokal markedskompetanse.

2345 sin forretningsidé er å utvikle markedets beste og mest brukervennlige løsninger som støtter klubber, lag, foreninger, butikker og kjeder, konsert og festivalarrangører mm.i sin daglige drift. Våre løsninger dokumenterer bedret økonomi og forenkling av administrasjon. Systemet er basert på et intelligent SMS-system uten kodeord over markedets enkleste telefonnummer: 2345. Med moderne datateknologi som basis er dette systemet så enkelt at det blir brukt! Våre systemer er fremtidsrettet og oppdateres kontinuerlig.

Visjon: 2345 skal være markedsleder innenfor systemer for drift av klubber og lag og foreninger i Norden. 2345 skal være markedsleder innenfor arrangementsopplevelser i Norge, Europa og USA/Canada
.

 

 

Audience Media Technology AS, Postboks 37, 2301 Hamar: Besøksadresse: Grønnegt. 1, Hamar, Norway Send INFO til 2345 Org. nr: 989370049