IDRETT | BEDRIFT | HELSE OG OMSORG | KULTURNÆRING | OM 2345 | KONTAKT LOGG INN 

Forretningsidè
Våre verdier
Hovedside

Våre verdier

Profesjonell
Vi skal være profesjonelle i vårt arbeid og reflektere kvalitet og punktlighet. I tillegg er profesjonalitet i forhold til ærlighet og tilbakemeldinger til kunden viktig.

Aktiv
Vi skal være aktive og komme kundene i forkant med hensyn til tilbakemeldinger og foreslå tiltak. Vi skal ta initiativ som gir kunden lønnsomhet. Vi er også aktive internt, vi tar vi tar i et tak og er en god medspiller

Innovativ
2345 skal være i forkant og gi kundene de beste løsningene. Arbeidsdagen gjøres lettere og vi søker stadig etter innovative løsninger som vil gjøre 2345 mer fremtidsrettet i forhold til kunder, bransjer og ikke minst medarbeiderene.

 

 

Audience Media Technology AS, Postboks 37, 2301 Hamar: Besøksadresse: Grønnegt. 1, Hamar, Norway Send INFO til 2345 Org. nr: 989370049